Kicki Eriksson
Ägare


"Handling är skillnaden mellan mål och dröm"

Infrabastu - ladda med energi

 

Långvågiga infraröda strålar ingår i ett specifikt segment av ljusets spectra.
Infraröda strålar är en form av ljus/energi vilken är osynlig för det mänskliga ögat.

 

Största delen av solens energi kommer från det infraröda frekvensområdet. Infrarött är en form av strålningsvärme som värmer objekt direkt utan att värma kringliggande luft.
Människor, djur och växter absorberar naturligt värmen från de infraröda strålarna. Även material och vätskor kan absorbera infraröd ljus/energi.
De flesta av oss har upplevt hettan från sanden på stranden en solig sommardag. Infrarötts förmåga att värma upp är tydlig.När vi befinner oss i direkt solljus känner vi oss varma då vår kropp absorberar de infraröda strålarna. Om ett moln passerar förbi och skuggar solen känner vi oss omedelbart kallare. Detta beror inte på att utomhustemperaturen sjunker utan att molnet hindrar de infraröda strålarna att nå oss.

 

Infrarött får dock inte blandas ihop med UV (ultravioletta) strålar vilka kan bränna och skada huden.

 

Bastubadandet sker i en behaglig temperatur mellan 40-60° C (traditionell bastu 80-120°). En infrabastu är en sk låg temperaturbastu den är behaglig att vistats i och kan med fördel användas av alla även av personer som inte finner sig komfortabla i allt för höga temperaturer eller pga hälsoskäl (högt blodtryck) inte kan vistas i traditionell bastu med dess höga temperatur.

 

I Luxway infrabastu bör temperaturen inte överstiga 60° C, högre temperatur ger ingen förbättrad effekt. Redanvid en temperatur på 40-45° C nås önskad effekt. Bastun är försedd med friskluftsventil, vilket gör luften lätt att andas. Det går bra att ha dörren öppen och ändå nå optimal effekt på bastun.I en Infraröd bastu går mindre än 20% av energin åt att till att värma luften, medan över 80% omvandlas till värme inne i vår kropp. En infrabastu värmer dels mer på djupet i vävnaderna än en traditionell bastu, samt större delen av energiutvecklingen går direkt till att värma kroppen och inte till att värma omkringliggande luft som i sin tur skall värma upp kroppen ytligt. Detta är de avgörande skillnader som förklarar många av de fördelar som blir tillgängliga, men som man inte uppnår vid användning av traditionell bastu.


Under de senaste 25 åren har japanska och kinesiska forskare och kliniker utfört omfattande forskning på långvågiga infraröda behandlingar och rapporterat ett stort antal fördelar. Infraröd värme är helt ofarlig och är en värmekälla som används på sjukhus att värma spädbarn med.

 

Långvågiga infraröda strålar är en energi i form av vågor, vilket mäts i micron 1 micron= 1/1 000 000 meter). Alla människor sänder ut och tar emot långvågiga infraröda strålar mellan 6-20 micron. Vågornas fördelaktigaste område för människan ligger mellan 7-14 micron.

 

Detta intervall som kommit att kallas de ”vitala strålarna”, har visat sig ge en rad positiva effekter på människo-kroppen. Detta intervall ligger mycket nära vattenmolekylens resonansfrekvens, 9,4 micron, vilket påverkar vår kropp som till 70% består av vatten. Ett viktigt faktum för att kunna frigöra vattenburna gifter ur kroppen.

 

En långvågig infraröd bastu producerar energivågor som så nära som möjligt motsvarar kroppens egna strålningsenergi. Detta gör att vi kan absorbera så mycket som 93 % av de infravågor som träffar kroppen.

 

Att bli exponerad av infraröd värme under längre tid är helt ofarligt och kan aldrig orsaka några skador på din hud. Infraröd värme är hälsosamt och helt ofarlig för alla levande ting. Långvågig infraröd värme används i dag inom sjukvården för att värma nyfödda spädbarn.

 

Långvågigt infrarött ljus har förmågan att direkt tränga igenom kroppens vävnader till ett djup av 4,5 cm. Den infraröda energin från en infra bastu gör att man svettas upp till 2-3 ggr mer än i traditionell bastu trots att man befinner sig i mycket lägre temperaturer. Detta skapar en mängd positiva effekter. Den djupa uppvärmningen av muskelvävnad och inre organ leder till ett ökat blodfl öde genom vidgade blodkärl och stimulerad hjärtverksamhet. Detta genererar positiva effekter för muskler leder samt hjärtkärlkonditionen. Det stora frigörandet av vatten i kroppen och den kraftiga svett produktionen ger en effektiv avgiftning av kroppen. De infraröda strålarnas positiva effekter är många och vi skall beskriva dessa närmare.

 

Rensar ut gifter-Detox
Farliga ämnen i vår omgivning ex bly, kvicksilver, klor, kolesterol mm som kroppen inte omedelbart lyckas göra sig av med ansamlas i de vattenmolekyler som finns i våra kroppar. När dessa gifter ackumuleras blockeras blodcirkulationen och cellernas energi hämmas. Gifter som ansamlas i kroppen är ofta orsaken till en mängd hälsoproblem.
De långvågiga infraröda strålarnas vågor gör att vattenmolekylerna bryts ner och inkapslade gifter och gaser frigörs och ger en kraftfull avgiftningseffekt.

Detta ger ett effektivt flöde av alla kroppsvätskorsamt minskar mängden ansamlat vatten. Svettkörtlarna hjälper till att bli av med gifter bundna i vattenmolekyler.
Oljelösliga gifter ansamlade i underhudens fettlager sipprar ut genom hudens fettkörtlar, då värmen från infrabastun ökar underhudens temperatur.
Vid en jämförelse mellan traditionell bastu och infraröd bastu har amerikanska studier av svett visat följande:

 

Kroppen värms upp direkt av strålningsvärmen inte genom varmluft. Värmen tränger upp till  3ggr så djupt in i kroppen som vid traditionell bastu. Värmen når ca 4,5 cm in i vävnader och leder och är mycket effektivt för att mjuka upp spända och ömma muskler samt lindrar stelhet och värk.Muskelkramper har länge observerats minska genom användande av värme. Underliggande orsaker till besvären kan vara skelett- led- eller neuro-patologiska problem. Infra bastu har visat sig vara effektivt vid :   

                                         

  • Muskelbesvär stelhet, värk samt muskelkramp.
  • Stela leder kroniska ledsjukdomar reumatism,artrit
  • Stelhet i axlar och nacke
  • Wiplash ( pisksnärtskada )
  • Kalla händer och fötter 
  • Uppvärming inför fysisk aktivitet

 

Lindrar hudbesvär
Den ökade blodcirkulationen och den djupa reningen i  huden skapar en vitalitet och lyster i huden. Torr & hård hud blir mjuk, len och smidig. Tilltäppta porer öppnas och detta verkar positivt på acne. Infrabastu kan förbättra och minska besvären med eksem och psoriasis samt verka uppmjukande på  ärrvävnadoch även smärtlindrande på ärrvävnad efter brännskada.


Fräschare hud samt minskar celluiter
Infraröd bastu skapar en ökad blodcirkulation i huden vilket är avgörande för en vacker hy. En inre glöd skapas då lagrade orenheter rensas ut på en djup nivå samt ger en förbättrad spänst och elasticitet i huden.Celluliter är en gelé liknande substans av fett, vatten och avfallsprodukter som fastnat i fickor under huden. Den kraftiga svettning som uppstår vi ett infrabastubad hjälper till att rensa ut dessa ansamlingar från kroppen .

Facebook Twitter